SEB satsar i Kungälv och Ale

Enkelhet, hållbarhet och långsiktighet är tre begrepp som på ett bra sätt beskriver SEB:s verksamhet. Den 7 januari flyttar banken till nya lokaler på Vita Fläcken. Här är förutsättningarna än bättre att ge både befintliga och nya kunder den bästa servicen.

Kartan för Kungälvs centrum har till stora delar ritats om de senaste åren och nya tider innebär också förändrade behov, så också för SEB och deras kunder. Kontoret i Kungälv har funnits på Västra Gatan sedan 1962 men flyttar nu till Vita fläcken och nya lokaler, som är bättre anpassade för verksamheten nu och i framtiden.

– Vi ser verkligen fram emot detta! Genom flytten visar vi att vi vill finnas kvar och att vi tror på den fantastiska tillväxtmarknad som både Kungälv och Ale är. Vi vill stötta våra kunder längs deras resa och vi vill vara deras långsiktiga partner med visionen att leverera service i världsklass, säger Sofia Mentor, kontorschef på SEB i Kungälv.

Banken vill vara en personlig och tillgänglig bank för både privatpersoner och företag, där det ska vara enkelt att vara kund. Ambitionen för hela kontoret på elva personer är att alltid vara närvarande och arbeta tillsammans med det lokala näringslivet i kommunen.

Perfekt läge

– Vi väljer att flytta både för vår och våra kunders skull. Lokalen är perfekt i både storlek och framförallt läge. Här händer det mycket, det är lätt att parkera och nära till resecentrum vilket gör att vi får möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare, säger privatrådgivaren Margareta Asp.

I och med flytten hamnar kontoret nu i ett utvecklingsområde som är mer i navet för traktens företag och industrier och där det byggs mycket nytt.

Digitalisering och personliga möten

Precis som i samhället i stort är bankverksamhet idag till stor del digitaliserad och väldigt mycket går att sköta via dator eller mobil. SEB Kungälv jobbar aktivt med att hjälpa kunderna i deras digitala miljö, men det räcker inte för alla situationer.

– Trots den digitala utvecklingen finns det många skeden i livet där behovet av att träffas fortfarande är stort, både för privatpersoner och företagare. Det kan handla om att köpa sin första bostad eller expandera sin verksamhet. Det här är beslut som oftast kräver en mer omfattande rådgivning, ett behov som SEB vill möta upp med fortsatt möjlighet till personliga möten på kontoret, säger Sofia Mentor.

Arbetar nära kunderna

Från den 7 januari 2021 välkomnar SEB alla kunder till det nya kontoret. Där kommer de inte möta en traditionell disk utan istället bjudas in i bankens ”vardagsrum” och möta personalen sida vid sida. Något medarbetarna hoppas och tror att kunderna kommer uppskatta.

På kontoret tycker alla att det är otroligt värdefullt att arbeta i ett område som expanderar och utvecklas på många olika sätt och känner att banken har en viktig roll i det. Med en stark närvaro, med hög kompetens och med en stor bredd av tjänster vill SEB fortsätta att bygga och bevara långsiktiga relationer med sina kunder.