Slopad ränta på uppskov – fler kan ta steget att byta boende

Från och med inkomståret 2021 slopas den årliga kostnaden för att flytta fram beskattningen av en bostadsvinst, ofta kallad ”uppskovsränta”. Det betyder att du som ska sälja din bostad och kommer göra en vinst med fördel kan skjuta fram vinstskatten.

– Beslutet kommer göra att rörelsen på bostadsmarknaden ökar och fler kan nu ta steget att flytta, säger Johanna Blomberg, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Kungälv.

Att sälja en villa man köpt för många år sedan och flytta till en bostadsrätt har för många äldre inneburit högre boendekostnader. För pensionärer kan den nu slopade räntan på uppskovet innebära att de väljer att skjuta skatten framför sig till arvingarna. På så sätt skapas en möjlighet att köpa en ny bostad helt utan lån eller för lägre lån och få en fortsatt låg kostnad för sitt boende.

– ”Flyttskatten” som vissa kritiker kallar uppskovsräntan har medfört inlåsningseffekter och att många har dragit sig för att sälja. Vi på Fastighetsbyrån tror därför att de nya reglerna innebär en fördel för dem som vill flytta, säger Johanna.

Investera pengarna

När du säljer en bostad med vinst ska du betala 22 procent av vinsten i vinstskatt. Men nu kan du alltså göra uppskov på vinsten utan att betala ränta på uppskovet. Du har fortfarande kvar skatteskulden men den kostar dig inget i form av ränta.

– När man beslutar sig för att göra ett uppskov är det bra att tänka långsiktigt och fundera över vad man kommer att använda pengarna till. Man kan se det som ett ränte- och amorteringsfritt lån från staten.

Få tillbaks redan inbetald skatt

Den som sålt sin permanentbostad med vinst 2015-2019 men då avstod från att begära uppskov, kan i efterhand ansöka om det. Skatteverket rekommenderar att man loggar in på deras e-tjänst via deras hemsida. Om man sålt en bostad finns uppgifter redan förifyllda och man kompletterar själv med information om den sålda och den nya bostaden. Därefter kan man se om man kan få uppskov och begära det. Även få veta hur mycket skatt man kan få tillbaka och hur stor den retroaktiva uppskovsräntan blir.

– Om du går i flyttankar och har funderingar kring uppskovet, tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig hela vägen med försäljningen och även att finna din nya bostad om du önskar, avslutar Johanna.

Om uppskov

• Den årliga kostnaden för att ha ett uppskov tas bort. Att skjuta upp beskattningen av vinsten kostar därmed inte något. Ändringarna trädde i kraft 1 januari 2021.

• De nya reglerna gäller i deklarationen som lämnas in 2022.

• Du måste ha varit permanent bosatt i den gamla bostaden, det vill säga reglerna om uppskov gäller inte den som säljer en fritidsbostad.

• För att få fullt uppskov så krävs det att du köper en ny dyrare bostad.

Om du köper en ny, billigare bostad får du göra uppskov men inte på hela vinsten. Hur stort uppskov du får göra räknas ut så här: Vinsten × pris för ny bostad/försäljningspris för såld bostad.

• Uppskovsbeloppet (vinsten) måste vara minst 50 000 kronor.

Källa: Skatteverket