Att dra in mer biltrafik i Kode strider mot allt förnuft

Den nya skolan borde bort från det inre Kode och placeras där Tunge skola ligger idag.

Har gått och cyklat runt Kode samhälle och vid Tunge skola. Har gjort det vid de tider då biltrafiken är särskilt tät.

Efter många samtal med Kodebor i olika åldrar och iakttagelser vid ovan nämnda platser så står följande glasklart för mig: att dra in mer biltrafik djupt in i samhället strider mot allt förnuft och tidsanda. Nu skall biltrafiken bort från stadskärnorna är allas önskan. Se bara hur vettigt man placerat skolan vid Spekeröd. Med den placeringen i åtanke borde den nya skolan bort från det inre Kode och placeras där Tunge skola ligger idag.

Där finns redan en utmärkt gång och cykelväg från samhället. Biltrafiken kan säkert lösas bättre än idag med breddning av väg och annan bilparkering för personal som inte går eller cyklar.

Lars-Åke Hansson