Allt är inte dyrt i Marstrand

Vad gör man om man är besviken över kommunens beslut, och drömmen om att bo kvar på Marstrandsön blir allt svårare att hålla vid liv?, undrar Magnus Bredelius.

De senaste åren har servicenivån i Marstrand minskat drastiskt, som på många andra småorter. Nedläggning av post och bank har följts av småföretag och samhällsservice. Effekterna har varit särskilt svåra att motverka i Marstrand eftersom fastighetspriserna är höga – man har kunnat tjäna mycket mer på att sälja sin fastighet än genom att hålla ut.

Inför denna utveckling är det många som ställt sitt hopp till kommunen. Det har visat sig fåfängt. Kommunen har istället på kort tid genomfört drastiska avgiftshöjningar för färja och parkeringar med över 400 respektive 300 %. Att få kommunens politiker att förstå den skada höjningarna vållar har visat sig omöjligt. Istället fick vi nu besked om att man även höjer avgifterna för båtplatserna.

Vad gör man om man är besviken över kommunens beslut, och drömmen om att bo kvar på Marstrandsön och Klöverön blir allt svårare att hålla vid liv? Jag har faktiskt ingen aning – från politikerna finns ingen respons alls. Man får en känsla av att de är rätt vana vid att folk klagar – ”Ja, se marstrandsborna, de gnäller, men se där borta skiner solen!”.

Ibland hävdas det att man kan gå den demokratiska vägen om man vill få till stånd en förändring, eller driva en fråga man brinner för. Men hur gör man det i Kungälvs kommun? Här har de stora partierna bakom de drastiska höjningarna slagit sig samman. De sitter inte och bevakar varandras beslut och politik, som i stort sett i alla andra kommuner och i Sveriges riksdag. Istället har de gjort gemensam sak, och dödar därmed effektivt debatten. För hur samlar man opinion och kraft till en fråga, som går rakt emot beslut fattade av en så kraftfull majoritet som Moderaterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet?

Vi är helt enkelt maktlösa. I en kommun med normal mandatfördelning, hade jag avslutat denna text med att säga: ”Minns detta till valet 2022!”. Nu är det meningslöst. Jag skall dock inte bara klaga på kommunen: färjetransporten från Marstrandsön är faktiskt gratis.

Som vore det en tanke.

Magnus Bredelius