Debatt: En asfalterad åker blir aldrig mer en åker

Vi ber er nu att ta ansvar för den åkermark som finns kvar, skriver LRF Solberga, apropå ny skola i Kode.

Angående fördjupad ÖP Kode och ny förskola och skola i Kode, KS 2016/0185.

Solberga är unikt på många sätt. Ett av dom är att vi är många unga människor som vill satsa och ägna våra liv åt de Gröna Näringarna det vill säga att producera den mat vi och ni behöver nu och kommer att behöva i framtiden.

Kungälvs kommun har de senaste åren förädlat, det vill säga exploaterat, många hektar god åkermark. Där kommer ingen någonsin mer att kunna producera livsmedel.

Vi måste kunna lita på att våra politiker stöttar oss i vårt arbete och inser värdet av ett levande livskraftigt jordbruk. Annars kan vi lägga ner verksamheten redan nu. Att förstöra brukningsvärd åkermark är ett ställningstagande och där har förtroendevalda politiker ett stort ansvar. Vi verkar i en tillväxtregion och ju fler vi blir desto mer jordbruksmark behövs för att förse oss alla med mer lokal mat.

Vi ber er nu att ta ansvar för den åkermark som finns kvar så att vi har möjlighet att utföra det arbete som vi brinner för.

En asfalterad åker blir aldrig mer en åker.

Solberga LRF

Styrelsen