Debatt: Har (M) glömt sina väljare i Kode?

Kommunens plan om det uppfräschade Kode blir nog inte så attraktivt på marknaden när man erbjuder bostäder utan grönt runt om, skriver signaturen ”En upprörd väljare”.

Kode ska byggas om rejält – en jättestor skola och idrottshall mitt i byn, handel (troligen menas ICA Nära) flyttas eventuellt till andra sidan järnvägen (gömt för byn bakom järnvägen), vägar ska byggas och utvecklas för att klara mer trafik. Så vill Kungälvs kommun skapa ett attraktivt samhälle som (citat) ”ökar Kodes värde på marknaden”. Se kommunens dokument, bl a ”B. Fördjupad översiktsplan Kode”, 210122.

Men en bättre lösning än så finns redan. Det var självaste kommunen som utsåg platsen vid korsningen Hedsvägen/Ädelstensvägen för bebyggelse! Kodeborna vill också ha en skola just där (enkät 2020). Även handel kan vara där, i samband med de större vägarna. Många bilburna personer från Aröd och Rörtången passerar ändå på vägen till och från jobbet (via E6 eller tåget). Det blir ett kort stopp vid skolan, den nya ICA Supermarket och pizzerian. Så funkar vardagslivet! One-stop shop istället för att samla ihop barn, mjölk och pizza på flera ställen.

Apropå kommunens formulering ”Kodes värde på marknaden”. Kommunens plan om det uppfräschade Kode blir nog inte så attraktivt på marknaden när man erbjuder bostäder utan grönt runt om men däremot med asfalt och trafikrisk. Vem vill bo så om man flyttar ut på landet? Vill kommunens politiker inte eftersträva en attraktiv boendemiljö med skola och handel på rätt plats vid utkanten av byn där den kan utvecklas, trafik i bostadsområden reducerat till ett minimum och äkta grönområden insprängda i samhället? Bemärkningen ”år 2021” har diskuterats redan i KP (201110). Men låter familjevänlighet inte attraktivare än bilvänlighet?

(S) och (M), sluta nu äntligen att snacka om att rädda jordbruksmark vid Ädelstensvägen. Den måste tas i anspråk ändå när Kode skall växa. Planera för framtiden. Kan inte (M) nu äntligen ta hand om sina många väljare i Kode med omgivning och sätta ner foten! Det fanns en anledning att ni fick flest röster i valet 2018 just här. Låt Kode vara för Kodebornas barn, vuxna och äldre – och inte bara för bilar och buller!

En upprörd väljare