Debatt: Hur ska trafikutredningen i Kode bli rättvisande?

Jag som vårdnadshavare till barn på Kode skola har inte fått svara på hur ofta jag kör mina barn till förskola/skola/fritids när det inte är pandemi, skriver signaturen ”Bilburen efter covid-19.

Hur är det tänkt att trafikutredningen, som ska vara klar 31/3, ska ha korrekt information kring trafikflödet i Kode? I svaren från decembers medborgarstämma fick vi reda på att trafikutredningen skulle ta hänsyn till det minskade trafikflödet pga covid-19, men hur det rent praktiskt skulle ske har inte förtydligats.

Till exempel har jag som vårdnadshavare till barn på Kode skola, än inte fått svara på någon enkät gällande hur ofta jag kör mina barn till förskola/skola/fritids när det inte är pandemi. Med en sådan enkät hade utredningen fått svart på vitt hur mycket trafik kommunens största grundskola skulle generera. Där hade det blivit tydligt att det inte bara är en stor del av föräldrar utanför samhället som kör sina barn (50 procent av eleverna bor utanför tätorten), utan även föräldrar från Kode samhälle. Det är många som inte har tiden att gå fram och tillbaka till skolan för att lämna/hämta, utan tar bilen och lämnar/hämtar barnen på väg till/från jobbet (mig inräknad).

Om trafikutredningen hade samlat in sådan statistik, så skulle alla förstå hur orimligt det är att dra in så mycket trafik på smågator, längst in i ett bostadsområde med lekande barn och långt bort från de större vägarna med det naturliga trafikflödet.

Vilket lyckat exempel på ökad trafik i bostadsområde lutar kommunen sig mot? Vena Ängar?

Bilburen efter covid-19