Debatt: I nuläget finns inga beslut om att riva HSB:s hyreshus

HSB:s ambition är att tillföra nya bostäder i centrala Kungälv, skriver Jens Holmberg, HSB Göteborg.

Svar på insändaren Stoppa Nytorgsstaden!

Tack för dina synpunkter. Just nu pågår arbetet med detaljplanen för Nytorgsstaden. Kungälvs kommuns plan är att erbjuda fler människor möjligheten att bo i centrala Kungälv, genom att förtäta och knyta ihop de centrala delarna kring Nytorget till en helhet. Det är detaljplanen som bestämmer hur området får bebyggas och om någon förändring ska ske.

HSB äger idag tre hyresfastigheter i området och det finns i nuläget inga beslut om att riva och ersätta fastigheterna vid Nytorget, vilket vi också informerat våra hyresgäster om. Just nu undersöker vi på hur man på bästa sätt kan utveckla beståndet och området. Titta gärna på planprogrammet på kommunens hemsida, som visar ett förslag på hur det skulle kunna se ut.

Från HSB Göteborgs sida är ambition att vara med och utveckla ett attraktivt område och tillföra nya bostäder för bosparare och medlemmar i detta fantastiska läge mitt i centrala Kungälv.

Jens Holmberg

HSB Göteborg