Debatt: Jordbruksmark måste tas i anspråk för att Kode ska kunna växa

Att lägga Kode nya skola på läge L är för mig och majoriteten av Kodes invånare helt ”hål i huvudet”, skriver signaturen Boende i Kode.

Svar på insändare i KP ”En asfalterad åker blir aldrig mer en åker”.

Detta är ett svar som egentligen inte ska behövas, då det är ganska självklart att det är tämligen lätt att återställa en asfalterad yta till åker igen. Det som däremot är svårare att återställa är ett bortsprängt berg och som kommunen själv har konstaterat så har vi inte mycket skogsmark kvar så att lägga Kode nya skola på läge L, som kommunens tjänstemän beskriver som den absolut lämpligaste platsen, är för mig och majoriteten av Kodes invånare helt ”hål i huvudet”.

LRF skriver vidare i sin insändare att ”Vi verkar i en tillväxtregion..”. Ja svarar jag och detta innebär att Kode måste växa men att tro att man kan låta Kode växa men inte använda någon mark i utkanten av Kode istället för mitt i samhället, är bakåtsträvande. Detta innebär för ortens del att det måste tas en del jordbruksmark i anspråk eftersom Kode bara omges av jordbruksmark åt alla håll.

Jag tycker vidare att det är jättetråkigt att det blivit ett ”vi mot dem”-scenario utav detta bra beslut att bygga en ny skola i Kode, för självklart vill majoriteten av Kodeborna att Kode ska utvecklas och satsas på men gör det på rätt sätt. Att göra Kode attraktivt för nya invånare innebär att undvika att leda in mer trafik in i samhället och att bygga nytt på ett sätt som gör att vi kan ha kvar våran ”lilla by- känsla” även om vi ska bli ett pendlar-samhälle.

Boende i Kode