Debatt: Kan Kode nya skola byggas vid Tunge skola?

Att ta lite jordbruksmark och förtäta på enstaka platser och vid utkanten av byn kan leda till en varsam utveckling av Kode, skriver Joakim Friedrich.

Tyvärr har debatten angående skolplaceringen i Kode blivit hetsig. Kode har inte bett om detta! Alla normalbegåvade människor förstår direkt att placeringen för en mycket stor, trafikgenererande verksamhet mitt inne i ett bostadsområde och park inte passar till år 2021! Kode har ingen trafikstruktur som t ex Eriksberg eller Kungsladugård. Så plats L (skogen) är olämpligast! Mot plats C (gärdet) finns det också en del argument – om än inte trafik så är jordbruk och slätten argumenten. Om M (scoutstugan) har man inte sagt så mycket från kommunens sida. Enligt mig en intressant kompromiss som ligger vid byns utkant på dels skog, dels åkermark (ny plats till scouterna krävs, så klart!).

Men vad är egentligen fel med att renovera / bygga på plats A, Tunge skola? Kan man tänka sig en lösning med F-2 i nuvarande Kode skola (mindre barn nära hemmamiljön) och sedan 3-6 och på sikt även 7-9 vid Tunge, inklusive idrottshall? VA, el, vägar finns, strandskydd och geo kan hanteras, cyklande och bilar/bussar är separerade, att gå/cykla är bra för hälsan, betydligt mindre jordbruksmark tas i anspråk, skolan blir inte gigantiskt stor. Under vinterhalvåret kan det finnas en busshuttle från Kode skola till Tunge. Trafik från idrottsevent (kväll, helg) kommer inte in i byn. Under 3 års byggtid kan man ha tillfälliga moduler, sedan är bygget klart.

Läs här, politiker! Nu kommer den stora fördelen: Betydlig mindre risk för överklaganden (skolan finns ju redan idag) och därmed en snabbare process! Att ta lite jordbruksmark accepteras nog av alla för att utveckla Kode. Småskalig jordbruksmark och även närströv- och rekreationsområde och en mestadels trafiksäker miljö i Kode är kvar. Lite (!) förtätning på enstaka platser och vid utkanten av byn kan sedan bli en varsam utveckling. Det är med den respekt som en kommun bör verka för sina invånare.

Jag hoppas att jag inte har trampat någon på tårna. Kode vill nog gärna begrava stridsyxan. Dock kommer vi att strida för sunt förnuft!

Joakim Friedrich

Kode