Debatt: Kode är kommunens ort i framkant!

De flesta som tar sig ton i Kode i skolfrågan bor alltså på redan exploaterad återmark, skriver insändarskribenten.

Signaturen ”En upprörd väljare” uppmanar M att sätta ner foten gällande utvecklingen av Kode med förslaget att säkra skola, livsmedelsbutik och pizzeria på Solbergaslätten med ett s k one-stop-shop.

Vet den ”upprörda väljaren” att de flesta som nu bor i Kode och kräver än det ena, än det andra att det samhället för inte så länge sedan utgjorde ett jordbrukslandskap? De flesta som tar sig ton i Kode i denna fråga bor alltså på redan exploaterad återmark. Kvoten är fylld sedan 1970-talet.

Nu är det 2021 och vi står inför en helt annan framtid än vad Kungälvs kommun ens kunde förutse när de utarbetade ÖP2010. Den är idag i många delar passerad och förlegad.

Idag handlar alltfler konsumenter närproducerad mat där man kan ”klämma och känna” på matens ursprung. Reko-ringar blomstrar över hela Sverige och i vårt närområde finns Reko-ring Kungälv och Stenungsund. På nära håll finns en rad eldsjälar som förser oss med kvalitativ mat och som stärker vår resiliens.

Tänk om vi kunde visa dessa mathjältar uppskattning istället för att kräva en one-stop- shop på deras arbetsplats. ”Den upprörda väljaren” vill bo lantligt men om du bygger bort kultur- och jordbrukslandskapet så är det ju inte längre ett lantligt boende.

Det finns en enkel lösning på problemet. Kungälvs politiker har de senaste 20 åren skapat flera bostadsområden för de som söker konceptet one-stop-shop. Dessa områden har nu framtiden bakom sig – där tror jag att du skulle trivas alldeles utmärkt!

Tack vare att politikerna nedprioriterat Kode de senaste 50 åren har Kode förskonats från kortsiktiga utbyggnadsmetoder och simsalabim visar det sig att här finns just de värden bevarade som är viktiga för framtiden. Låt oss nu ta vara på dessa mervärden på ett klokt och hållbart sätt. Jorden vi ärvde ska vi förvalta och i gott förvar lämna vidare till kommande generationer.

Hoppas på ett framtida Kode vi kan vara stolta över