Debatt: Om vi inte protesterar så är detta vår framtid

Är ett Kode där man inte vågar släppa ut barnen själva på grund av trafiken något att vara stolt över?

Svar på insändaren ”Kode är kommunens ort i framkant!”.

Det har börjat att dyka upp insändare här där man tror att det är frågan om att bygga en stor skola eller flera mindre men kommunen har redan bestämt att det är en av landets största grundskolor som skall byggas i Kode och just nu tycker kommunen att den absolut bästa placeringen är plats L, alltså mitt inne i samhället så att all tillfart till skolan skall gå på vad som idag är mindre återvändsgator där det rör sig mycket barn.

Oberoende var skolan kommer att byggas så kommer det att bli så att föräldrarna som lämnar och hämtar med bil kommer att göra detta på väg till och från jobb så ditt koncept one-stop-shop det ingen som krävt förutom möjligen kommunen men one-stop det är det redan idag vid skolorna och det kommer inte att bli någon skillnad vid den nya skolan. Det naturligaste är ju däremot att skolan skall ligga där den är lättåtkomlig för transporter utan att riskera att fylla hela Kode tätort med trafik och en av dessa platser är plats C där väldigt mycket av trafiken redan passerar.

Du skriver att du hoppas på ett Kode att vara stolt över men är det ett samhälle där man inte kan gå ut på vägen utan att riskera att bli överkörd, ett samhälle där man inte kan släppa ut barnen själva på grund av trafiken? Om vi inte protesterar mot plats L så är detta vår framtid, inte mycket att vara stolt över!

Också upprörd Kodebo