Debatt: Stoppa idén om höghastighetståg i papperskorgen

Att allt detta ska klaras av på sju år och finansieras är en utopi, skriver Göran Kristensson.

I Kungälvs-Posten den 16 mars meddelas att Kungälvs kommun vill tillsammans med andra kommuner bygga en järnvägslinje på pelare för höghastighetståg från Göteborg till Oslo. Processen skulle bli snabbare och billigare eftersom ”…man kan välja var pelarna ska stå. Det är inte hela världen om man hittar en hällristning längs vägen” säger Anders Holmensköld. Med det innovativa sättet att bygga linjen skulle den vara klar för trafik 2028.

Även om järnvägen byggs på pelare finns lagar som kommunerna inte kan bortse ifrån. Kommunen måste besluta om att expropriera mark vilket kan överklagas i tids-och kostnadskrävande processer. Miljöpåverkan måste utredas och hanteras. Var ska stationerna placeras? Centralt i orter? Detta innebär omfattande och dyra ingrepp i befintliga samhällen med ändringar i detaljplaner och fastighetsinlösen. Jämför diskussionerna i Sverigeförhandlingen!

Anders Holmensköld drar paralleller med svårigheterna att bestämma var förbindelsen mellan 168:an och Kareby ska dras. Dessa är endast en bråkdel av problemen (eller ”utmaningarna” som det heter idag) när nästan en 30 mil lång rad med pelare ska placeras.

Att allt detta ska klaras av på sju år och finansieras är en utopi! Hela idén är dödfödd och bör omedelbart slängas i papperskorgen.

Om det är så att kommunen tycker att man har resurser över finns det bättre och mer närliggande projekt att ägna sig åt. Den nämnda förbindelsen mellan 168:an och Kareby, gång-och cykelväg från Vävra till Nordön, Diseröd, Orklatomten, Västra Gatan, färjan mellan Koön och Marstrand, parkering på Koön på sommaren, bara för att nämna några.

Göran Kristensson

Guddeby