Debatt: Valbergsdammen hette från början Varbergsdammen

Att påstå att Varbergsdammen är fel namn, är inte korrekt, skriver Kenneth Gustafson.

Svar till Infödd Kungälvsbo.

Varbergsdammen har fått sitt namn efter torpet Varberg strax nedanför. Torpet i sin tur har fått namn efter den höga bergstopp som ligger ovanför, på Brattåsen, från vilken man har sikt ner över Kastellegården och delar av älven. Bergstoppen kallas Varberg och ”var” kommer från det fornnordiska ordet ”uerr” som betyder varning eller uppsikt. På ett varberg byggdes förr vårdkasar, ett optiskt signalsystem, som tändes när fara och fiender hotade.

Att ”var” har kommit att bli ”val” kallas för dissimilation, det vill säga en uttalsglidning från ”r” till ”l” som inte är ovanlig; ibland har sådana uttalsglidningar olyckligtvis kommit att förändra ett ords betydelse.

Valbergsdammen är alltså ett exempel på uttalsglidning från ”r” till ”l” och kan också vara ett exempel på hur språk kan förändras och utvecklas.

Att påstå att Varbergsdammen är fel namn, är således inte korrekt.

Kenneth Gustafson