(V)i kräver slut på lönediskriminering för vårdens kvinnor

Det har under pandemin blivit smärtsamt tydligt hur situationen inom många yrken där kvinnor är en majoritet ser ut, skriver Vänsterpartiet i Kungälv.

Vi har just firat den internationella kvinnodagen och på lite längre sikt ser vi förhoppningsvis också slutet på en pandemi som på många sätt har förändrat den allmänna synen på vad som är viktigt och inte lika viktigt i vårt samhälle. Detta gäller i högsta grad synen på många kvinnodominerade yrken. Det har blivit smärtsamt tydligt hur situationen inom många yrken och på många arbetsplatser där kvinnor är en majoritet ser ut. Vi kan idag se konsekvenserna av hur standarden på åldringsvården har försämrats och varit nedprioriterad under lång tid. Det står att läsa med en skrämmande tydlighet i dödsstatistiken på landets äldreboenden.

Det har också blivit tydligt vilka som utför de viktigaste uppgifterna i vårt samhälle. Det är INTE aktiemäklarna, bolagstopparna eller bankcheferna trots att det verkar så när man ser till lönenivåerna inom dessa branscher. Tvärtom är det de som befinner sig på andra sidan av löneskalan som räddat oss från en total katastrof. Där hittar vi undersköterskor, sjuksköterskor, vårdbiträden och andra välfärdsarbetare som inte haft någon möjlighet att arbeta hemma eller blivit periodvis arbetsbefriade. Vi i Vänsterpartiet har länge kämpat för att förbättra arbetsförhållandena för de som arbetar inom vården och som genom delade turer, deltidsanställningar och låga löner fått dra de tyngsta lassen.

Tyvärr ser vi i Kungälv hur effektiviseringar och krav på ekonomiskt överskott numera prioriteras högre än kravet på en rimlig och fungerande kommunal välfärd. Vi i Vänsterpartiet i Kungälv ser det som vår uppgift att få de övriga partierna i Kungälv att inse att behovet av en fungerande välfärd som Kungälvsborna kan lita på och rimliga förutsättningar för de som jobbar i dessa verksamheter ska vara ett överordnat mål. Det är feminism på riktigt!

Vänsterpartiet Kungälv