Det är kommunstyrelsen som fastställer lönepolitiken

Svar till Besviken vänster och Jonas Andersson (S).

Ja, Jonas Andersson (S) det stämmer att vi i Sverige tillämpar den svenska modellen. Vilket är bra. Och Besviken vänster, du har en stor poäng när du vänder dig till politiken. Vårt svar från Kommunal Kungälv är att när löneförhandlingar sker lokalt mellan parterna, Kommunal Kungälv och Kungälvs Kommun, enligt den svenska modellen så förutsätter det att det finns pengar att förhandla om. De pengarna kan bara politiken fatta beslut om i budgeten. Med politiken menas de politiska partier i Kungälv som i majoritet röstat för en viss budget. Det är kommunstyrelsen som fastställer den gällande lönepolitiken för kommunen och anger de ramar som gäller för löneöversynsförhandlingarna. Eller som en klok dam brukar säga – en kan inte snacka fram mat på bordet eller få ungar att växa med tjat.

Ulrika Winblad och Mari Salé

Kommunal Kungälv