Gör rätt med färjan – innan det är för sent!

Öppet brev till Kungälvs politiker.

Unika Marstrand, som politikerna säger sig värna om, är i farozonen, planer på utflyttningar har redan börjat. Färjan är den viktiga ”bron” mellan Koön och Marstrandsön för tillgång till affär, bibliotek, restauranger, post, skola och promenadstråk.

Kungälvs kommuns övertagande av driften av Marstrandsfärjan vid årsskiftet 2020/21 är en katastrof! Kostnaden för det nödvändiga årskortet har ökat från 970 kronor till 3975 kronor för vuxna och 2775 kronor för barn.

Kommunens beslut slår hårt mot alla de som bor i Marstrand men också alla de verksamheter som gör ön levande och ger arbetstillfällen. Risken är stor att vi snart har en ö som bara ”vaknar upp” på sommaren.

Miguel Odhner säger den 11 januari att ”ett lägre pris skulle innebära att vi tvingas ta ett antal miljoner från skola och omsorg och det vill vi inte”. Men i budgeten ingår i årskorten som en del i posten ”övrigt ”som uppgår till endast 600 000 kronor.

Målet är att färjan skall bära sina egna kostnader, men man måste räkna rätt! Marstrandsföretagarna, som precis som boende på orten är oroliga, har därför tagit fram en kalkyl som bygger på samma kostnader men tittat mer noggrant på intäkterna. De har gått tillbaka i tiden och räknat med alla resande, inte (som kommunens tjänstemän gjort) – bara de som köpt sin biljett i kioskens lucka.

Alla vinner på att möjliggöra för de som vill, boende i Marstrand och andra som ofta besöker ön, att köpa ett ”årskort” för en rimlig summa. Vad jag vet har ingen klagat på tidigare kostnad på 970 kronor per vuxen. Detta även om man ju gärna sett att man kunnat få tillgång till hela samhällets service till en lägre kostnad som andra har gratis där de bor.

Kommunens beslut sägs innebära att om intäkterna blir högre än beräknat så kommer priset på korten att justeras nedåt. Ändra beslutet! Lyssna till företagarna som är duktiga på kostnader, intäkter och konsekvenstänkande.

Lägg inte färjan i Marstrand till raden av ”fiaskon”.

Justera prisen på årskorten NU för snart är det för sent!

Orolig och förbannad