Ropar vi för döva öron?

Efter årtionden av besparingar inom välfärden så gick vi in i en pandemi sämre rustade än någonsin. Redan innan pandemin saknade vi arbetskamrater, en arbetstidsförläggning som gjorde det möjligt att kombinera familj och fritid med arbetsliv. Återhämtningen mellan arbetspassen, fridagarna, räckte inte till och slitet hade redan bitit sig fast i kropp och själ. Det saknades väl genomarbetad arbetsmiljö så när pandemin kom var arbetsmiljön på allt för många arbetsplatser redan från början undermålig. Kommunal har genom åren gett ut en rad viktiga rapporter som beskriver hur välfärden ser ut. Kommunal Kungälv har under lång tid tillsammans med sina medlemmar skrivit om, pratat om och manifesterat kring hur vi har det och de undermåliga villkoren för oss välfärdsarbetare. Har vi ropat för döva öron?

Kommunal Kungälv står bakom våra medlemmar och ombud i Kungälv. I deras krav om en bättre arbetsmiljö och högre lön. Om kravet av en schema- och arbetstidsförläggning som möjliggör ett gott arbetsliv och en rik fritid. Att oavsett om våra medlemmar jobbar i lokalvården, köken, skogen, i hemtjänsten eller på LSS-boende. Eller med fastighetsservice, på särskilda boenden eller dagligverksamhet. Barnskötaren och elevassistenten men även fritidsledarna och trädgårdsteknikerna och många fler yrkesgrupper. Ja, Kommunalarna är de tusende! Varje dag är vi, som medborgare, beroende av att Kommunalarna går till jobbet och utför sitt arbete väl. Oavsett om pandemin rasar eller lugnet råder. Under de senaste året med pandemi har Kommunalarna ytterligare visat vad vi går för. Vi backar inte utan vi växlar upp och ställer om! Som de välfärdsproffs vi är jobbar vi efter nya förutsättningar, med nya metoder, på nya sätt för att upprätthålla mänsklig värden och viktiga samhällsfunktioner. Nu är det pay-back time!

Våra krav är:

• Trygga anställningar. Inga mer ofrivilligt timanställda

• Lös vikariebehovet (!) med tillsvidareanställd personal t ex med en personalpool.

• Höj grundbemanningen till nivå med brukarnas behov eller arbetsuppgifternas omfattning OCH en god arbetsmiljö

• Ett rejält påslag på lönen utöver avtalet till alla för den stora och viktiga arbetsinsats som våra medlemmar har gjort under pandemin.

• Öka antalet fridagar till minst 10 stycken på fyra veckor för chans till återhämtning mellan arbetspassen

• Ge de som arbetat och arbetar i skyddsutrustning retroaktivt och fram till pandemins slut ett extra påslag.

Kommunal Kungälvs styrelse

Ulrika Winblad, ordförande och personlig assistent

Christoffer Sand, ledamot och undersköterska äldreboende

Tobias Wallin, ledamot och barnskötare förskola

Veronica Backström, ersättare och undersköterska i hemtjänst

Silvana Lilleeng, ledamot och undersköterska äldreboende

My Jansson, ledamot och undersköterska äldreboende

Lisa Munk Holmlund, ledamot och undersköterska kortidsenheten

Mia Rimsfelt, ledamot och undersköterska äldreboende