Sverige borde skriva under förbudet mot kärnvapen

FN:s deklaration om förbud mot kärnvapen träder i kraft fredag den 22 januari 2021; Sverige borde också ratificera avtalet!

• 1972 förbjöds biologiska vapen

• 1993 förbjöds kemiska vapen

• 1997 förbjöds landminor

• 2008 förbjöds klustervapen

• 2021 förbjuds kärnvapen

Äntligen finns det ett folkrättsligt bindande förbud mot kärnvapen, men trots Sveriges långa tradition av att arbeta för global nedrustning har landet valt att ställa sig utanför. Varför skriver inte regeringen under avtalet? Beror det på vår strävan att alltmer närma oss kärnvapenalliansen Nato? Om det är som försvarsminister Peter Hultqvist har meddelat, att regeringen inte ämnar söka medlemskap i Nato, så borde vi vara fria att ratificera avtalet!

Fredsrörelsen i Kungälv uppmanar Sveriges regering att snarast skriva under FN:s deklaration om förbud mot kärnvapen!

Fredsrörelsen i Kungälv