Var ska motorintresserade unga ta vägen?

Vart skall ungdomarna med intresse för sina A-traktorer ta vägen i Kungälv?

Läste att dom blev avvisade ifrån Julas parkering i Rollsbo och då mellan klockan 19 och 23 i lördags.

En stilla undran, är inte detta en BRA plats utan bostäder i dess omedelbara närhet?

Läser också att då drog ”traktorerna” till Ica Maxis parkering med sex polispatruller i släptåg! Föga förvånande, här har ju ungdomarna huserat tidigare och stört husfriden. Är det så Kungälvspolisen vill ha det!?

Stryp intresset för dessa ungdomar och lägg enorma resurser (sex polisenhetet) istället på att lägga krutet på knarket/knarkhandeln i Kungälv som fördärvar våra barn/ungdomar.

Thomas, fyrabarnsfar