Annas matta – Hemslöjd och sågverk i Ådalen

Svenska Röda Korset, Kungälvskretsen Vid Kungälvskretsens måndagsträff 16 mars var Martin Fahlén inbjuden för att visa bilder och berätta om hemslöjdens industrihistoria om vilken han skrivit en bok som ännu inte tryckts. Han talade om den inhemska satsningen på produktion av linnevävnader under 1700-talet, kollapsen av bönders lindodling med saluslöjd under sena 1800-talet och om drastisk förvandling av samhället genom industrialism med alla sågverk i Ådalen vilket varit av stor betydelse för landets rikedom.

Martin Fahlén anknöt till sin släkthistoria för att demonstrera dessa olika skeenden. Han började med att visa en bild av en fem meter lång trasmatta som han ärvt och som en auktionsfirma inte ville ta men som hamnade i utlandet för 100 gånger bevakningspriset.

Mattan kom från farföräldrarna som startade Ångermanlands hemslöjdsförening 1909. Farfadern hade lämnat sin tjänst som disponent för ett sågverk för att bli ordförande i föreningen. Han skrev bland annat en bok om linkulturen och gav föreningen ekonomiskt stöd. Farmodern samlade gamla textilier, startade undervisning kring linodling, spinning och vävning. En utbildad textilkonstnär, Gulli Lundquister, anställdes och för att sälja alster skapades en hemslöjdsbutik. Föreningen deltog i utställningar inom och utom landet allt i försök att återuppliva den gamla linkulturen.

Martin Fahlén/Louise Wallander-Alfredson