Annika skrev en bok för dig som saknar

Annika Rosendahls sjätte bok är den mest personliga hittills. Den handlar om sorgen efter mamma Monica men också om att kunna leva ett liv fyllt av glädje och tacksamhet.