Får energi av att glädja andra

Helena Enerfalk i Duvesjön gillar att klä ut sig och skoja med barn.