Monica har blivit digital kyrkobesökare

Monica Johansson har fått bli digital kyrkobesökare.