KFS har haft årsmöte

Kungälvs Frivilliga Samhällsarbetare KFS är en förkortning av Kungälvs Frivilliga Samhällsarbetare, en förening som bildades 2019 för att samla gode män och förvaltare. Under detta första år har fokus legat på praktiska saker. När vi nu går in i ett nytt år blir fokus att ta föreningen vidare och stötta medlemmarna på bästa sätt med rådgivning, medlemsträffar och intressanta föreläsare.

Ungefär hälften av medlemmarna i KFS (Kungälvs Frivilliga Samhällsarbetare) kom till föreningens första årsmöte som hölls i Kvartersgården Jättens Gömme i Munkegärde. Efter genomgång av verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter och revisionsberättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Valberedningen hade gjort ett bra arbete så det fanns förslag till alla poster som skulle väljas och efter att verksamhetsplanen var godkänt kunde årsmötet avslutas.

Att det finns behov av en godmansförening märktes när det var dags för kaffe. Snabbt kom samtalet igång om olika frågor som man som godman/förvaltare ställs inför. En stor fråga är årsräkningen och hur arbetet där kan underlättas. Alla bidrog med bra tips och det kom även förslag på ämnen att tas upp på medlemsmöten. Det är ett ensamt arbete att vara godman/förvaltare och då kan det vara gott att vara med i en gemenskap där man hjälps åt.

Ett godmansuppdrag är uppdelat på tre delar; ekonomi, sörja för person och tillvarata rättigheter. För att informera om de två sista delarna var Ivar Bohigas från Överförmyndaren inbjuden. Det blev en tydlig genomgång och medlemmarna ställde många frågor.

För att komma i kontakt med föreningen skicka ett mail till infokfs442@gmail.com eller ring 0706-576979.

Gunnel Trygg