Pandemin fick Anna att börja måla igen

Pandemin gav Anna Israelsson i Tega tid och kraft att ta upp sin gamla hobby – akvarellmålning.