Uppsving för fik på landet

Under pandemin vill allt fler fika utomhus. Moa Larsdotter, Ranim Matraji och Petra Rudolph har fullt upp på sitt gårdsbageri på vägen mot Rörtången och Lahälla.