Årsmöte med Information från Fastighetsbolaget Balder

Föreningen Gamla Kungälv Det försenade årsmötet i Föreningen Gamla Kungälv genomfördes nyligen med en betryggande corona-sittning. Vi fick först lyssna till en väldigt intressant genomgång av Johan Burell från Fastighetsbolaget Balder om den planerade demonteringen och ombyggnationen av kvarteret Klocktornet. Man har haft att förhålla sig till många bestämmelser på grund av riksintresset för Västra gatan. Där kommer att byggas 124 lägenheter varav flertalet blir två- och trerummare. I bottenplanet blir inte mindre än tio butikslokaler. Fasaderna mot Västra gatan och delvis mot Glasbruksgränd blir träklädda. Likaledes skall det vara sadeltak mot Västra gatan. Kvarteret kommer att bestå av ett antal huskroppar där de högsta vetter mot Strandgatan. En passage öppnas mellan Västra gatan och Strandgatan nästan i höjd med Trappgränd. Inne i gårdsområdet intill passagen byggs en mindre byggnad. Passagen avslutas mot Strandgatan med trappor, dock inte handikappanpassade. Framför passagen, på Västra gatan är det tänkt en cirkel av gatsten, som ger ett inbjudande intryck. Infarten till garaget blir ungefär samma som idag. Det blir en garageplats för varannan bostad. Ytterligare ett trettiotal platser är till för näringsidkare och besökare. För att genomföra arbetena krävs mycket tekniska manövrer, t.ex. spåntning mot anslutande byggnad för att förhindra sättningar. Mycket arbete måste alltså genomföras innan man kommer att se så mycket av förändringen. Idag river man ju inte heller byggnader, man demonterar dem och separerar materialet. Det blev en mycket fint genomförd föreläsning av Johan Burell och hade det inte varit för coronan så hade säkert 3-4 gånger fler åhörare hörsammat kallelsen.

Årsmötet genomfördes sedan med ackuratess av Leif Johansson som ordförande där styrelsen omvaldes utom Thomas Löfberg som tackade för förtroendet som suppleant och ersattes av Inger Andersson. Vidare fick styrelsen i uppdrag att fortsätta diskussionerna om en sammanslagning av tre kulturföreningar till en.

Sven Kollberg