Internationella Kvinnodagen firas med ny regnbågsflagga

”Hur många handslag är du ifrån kvinnlig rösträtt eller någon annan viktig demokratisk rättighet som du värdesätter”?, undrar Nordiska folkhögskolans rektor Karin Langeland, som själv berättade om sin farmor.