Monica fick ovetande Astras vaccin

Monica Olofsson fick en kraftig allergisk reaktion efter vaccineringen. Och först i efterhand fick veta att hon fått Astras vaccin och inte Pfizers.