Möten i Coronatider

Vasa Orden av Amerika, Logen Kongahälla ne 702 Vasa Orden av Amerika är en vänskaps och kulturorganisation med loger i USA, Kanada och Sverige. Logen Kongahälla nr 702 i Kungälv har som så många andra organisationer tvingats ställa in sina logemöten under våren och förmodligen även under hösten. Behovet av att träffas har varit stort bland medlemmarna och det har gällt att hitta säkra alternativ som följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Independens Day, den 4:e juli, uppmärksammades genom en träff hemma i Morgan Anderssons och Ewa Pilhammars trädgård. På behörigt avstånd (ca 2 meter) kunde medlemmarna vandra i trädgården och besvara frågor om Amerikas historia och amerikanska företeelser. Bäst kunskap om Amerika visade sig Marianne Andersson och Seppo Bladbacke besitta och de kammade därmed hem första priset. Pick-nick lunchen intogs även den med betryggande avstånd på gårdsplanen. Vädret – ja, hällregn tills en timma innan mötets början för att återkomma när sista medlemmen lämnat Lycke.

Den 15 augusti var det återigen dags för en trädgårdsvandring nu hemma hos Ingrid och Hans Hellberg. Poängpromenaden denna gång rörde kryddväxter där 21 växter skulle namnges. Vi luktade, smakade och kände oss fram. Första priset med flest antal rätt fick Ewa Pilhammar. Efter alla kryddofter smakade den medhavda matsäcken utmärkt. Vädret- ja, strålande sol och värme.

Under sommaren har Boulegänget från logen på initiativ från Sten-Åke Jonasson träffats i Kärna varje tisdag för att mäta sina färdigheter och umgås.

Att hålla kontakten medlemmar emellan är viktigt och uppskattat i dessa Coronatider då social distansering rekommenderas. Inte minst för det psykiska välbefinnandet. Kan det dessutom kombineras med utomhusaktiviteter upprätthålls även den fysiska hälsan. Det gäller att hålla ut tills vi tillåts att hålla ordinarie logemöten.

Ewa Pilhammar, kulturledare