Planerar Kungälvsmässa till hösten

Hoppas på tredje gången gillt för uppskjuten mässa.