Sjuksköterska larmar om brister i patientsäkerheten

Sjuksköterskenärvaron på kommunens äldreboenden är för låg, anser sjuksköterskan Karin Högstrand, som larmar om brister när det gäller patientsäkerheten.