Snart betar korna på Sjöhåla strandäng igen

Vass och sly har sedan länge dominerat, men på lördagen påbörjades restaureringen av den gamla betesmarken.