Startade hösten utomhus

PRO Hermansby Blå himmel, solsken och en härlig utetemperatur, när vi planenligt startar höstsäsongen 2020.

Denna höst när vi alla medlemmar tillhör kategorin ”i riskzonen” träffas vi ute på parkeringsplatsen vid PRO-gården. Medhavda stolar och bord ställs upp med stipulerade avstånd och vi ca 50 medlemmar ”bänkar oss under livligt samspråk för det var ju flera månader sedan många av oss sågs.

Klockan 11:00 lägger sig sorlet när Bengt, vår ordförande, iklädd PROcedurernas högtalarväst, hälsar oss välkomna till denna annorlunda upptaktsträff.

Bengt inledde med att rapportera från skrivelser han fått från Riks om arbetet med opinionen att höja Pensionerna och om Äldreomsorgsplanerna. Vi får också höra om Distriktets planer om att försöka få ihop verksamheten när bestämmel-serna för sammankomster är som de för nuvarande är.

I vår förening har styrelsen, förutom några möten under sommaren, mest jobbat digitalt och tillsammans med Friskvården, Resekommittén och Programkommittén kommit fram till att Boulen håller på tills vidare på måndagar och torsdagar kl. 10:00 – 12:00 på bouleplanen.

Mattcurlingen är planerad start i Kärna skola, måndagen den 28 september, andra inomhusaktiviteter beror till stor del på hur myndigheter rekommenderar oss föreningar att förhålla oss till pandemin.

Programkommittén har inte kunnat kontaktat några mötesunderhållare under rådande förhållanden och Resekommittén har inte planerat in några bussresor.

Morgan rapporterade om föreningens ekonomi som för närvarande p g a låg aktivitet i föreningen sedan i mars månad är nedåtgående. Han meddelade också att vi hade en del osålda Trippelskraplotter som han nu offererade ut. Dessa hade i dag en strykande åtgång.

Bengt avslutade mötet med att uppmana oss att läsa vår hemsida och Kungälvs Posten under rubriken Kalendern där vi kommer att meddela kommande aktiviteter. Han närde förhoppningen om att vi snart åter skall kunna träffas och att vi försöker att se framtiden an med tillförsikt. Träffen avrundades med att vi, under livligt samspråk, dukar upp vår medtagna fika som i den underbara höstdagen blir till delikatesser.

Gerhard Andersson