Ute i det fria

PRO Hermansby Onsdagen den 21 oktober hade PRO proklamerat nationell Friluftsdag för de föreningar som har möjligheter till sådan.

Medlemmar i Hermansby PRO förening samlades vid PRO-gården i Kärna där ordförande Bengt Eklund hälsade oss välkomna att njuta av för-middagens väder som vi hade tur med.

Enstaka skurar hade väderleks-tjänst skrämt med, men Enstaka höll sig lugn under vår träff.

Bengt manade oss att vi under våra aktiviteter skulle respektera de förhållningsregler som hälsomyndig-heter har uppmanat till för att vi också fortsättningsvis skall kunna träffas.

Denna dag var också Skyddsombudens dag och bland oss fanns också några f d sådana som var noga med att säkerhetsavstånd skulle hållas men ändock kändes gemenskapen god trots tävlings-momentet i vår poängpromenad som våra friskvårdsansvariga hade riggat. Vi fick våra tipskuponger och pennor och gav oss med friskt mod iväg för att pröva på vårt kunnande. Här fanns frågor av skilda slag om gotländska  ord och om kropps-delar t.ex. vad finns Calcaneus. Ja, svara på sådant och sedan få tio rätt!

Efter promenaden var det dags för den medtagna fikan som de flesta utav oss intog ute i skuggan av de rikt kottförsedda granarna.

Det var ju friluftsdag!

Under tiden sålde Anita Gillberg

Trippelskraplotter för att på så sätt förstärka den krympande förenings-kassan.

Friskvårdarna hade rättat tippsfrågorna och Sune tog till orda och ta-lade om de rätta svaren samt premierade de som hade lyckats bäst och dessa var:

1:a Bengt Eklund

2:a Marianne Wahlgren

3:a Barbro Toss

Dessa erhöll PROs Trippelskraps-lotter.

Efter en lyckad Friluftsdag gjorde Bengt sig till tolk för oss och tackade våra friskvårdsansvariga för det som de hade ställt i ordning åt oss och de fick välförtjänta applåder.

Innan var och en drog vidare så talade Bengt om att det är planerat en träff torsdagen den 12 november då det är tänkt att vi delar upp oss i två grupper för att följa rekommendationerna

I skrivande stund meddelas det radio och TV att +70 åringar och de i riskgrupper kan umgås på samma premisser som övriga medborgare!

Tack!

Gerhard Andersson