fbpx
 • Prenumerationsvillkor

  (Ortstidningar i Väst AB org.nr. 556262-8312)

  Prenumerationsvillkor Kungälvs-Posten

  Allmänt
  Genom att du betalar för och tar emot tidningen accepterar du Ortstidningar i Väst AB:s kallas nedan (”KP”) vid var tid gällande prenumerationsvillkor för tidningen och därtill hörande användarkonto.

  För att kunna teckna en prenumeration måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. Genom ditt tecknande av en prenumeration intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga.

  Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser.

  Avtalstid

  Tillsvidareprenumeration
  Tillsvidareprenumeration gäller tillsvidare och innebär att tidningen levereras tills uppsägning av prenumerationen sker genom att du kontaktar vår kundservice innan ny avtalsperiod påbörjas. Om du har tecknat en prenumeration som betalas via faktura anses prenumerationen förnyad om uppsägning inte sker senast tre (3) veckor före ny avtalsperiod.

  Om du tecknat en månadsvis löpande prenumeration som betalas med bank- eller kreditkort är avtalstiden 30 dagar med början den du dag du genomför köpet. Prenumerationen anses förnyad om uppsägning inte sker senast sju (7) dagar före ny avtalsperiod.

  Om du tecknat en månadsvis löpande prenumeration med betalning via autogiro är avtalstiden 30 dagar plus innevarande dagar i månad med början den du dag du genomför köpet. Prenumerationen anses förnyad om uppsägning inte sker senast tio (10) dagar före ny avtalsperiod.

  OBS! Utebliven prenumerationsbetalning gäller inte som uppsägning av prenumerationen och KP äger rätten att stoppa prenumerationen vid utebliven betalning.

  Tidsbestämd prenumeration
  Tidsbestämd prenumeration innebär att du har tillgång till tidningen under en bestämd period som är angiven på prenumerationsfakturan. Vill du förlänga prenumerationen eller byta till tillsvidareprenumeration kontaktar du KP:s kundservice. För att inte få avbrott i leveransen måste du meddela kundservice senast en vecka före den tidsbestämda prenumerationsperiodens slut.

  Uppsägning
  Vill du säga upp din prenumeration kontaktar du oss via KP:s kundservice.

  Utöver vad som framgår av dessa villkor har KP alltid en rätt att säga upp avtalet när som helst med 30 dagars uppsägningstid.

  När KP mottar meddelande om uppsägning kommer du att få besked om när din prenumeration upphör. Tiden för avtalets upphörande påverkas av betalningsform och prenumerationsform.

  Bilagor, reklam mm
  Din prenumeration omfattar förutom tidningen Kungälvs-Posten också sådant material som finns ”ibladat”, till exempel redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial och samhällsinformation. Genom att teckna prenumeration accepterar du att ta emot såväl tidningen som ibladat material.

  Betalning och avgifter
  Du betalar din prenumeration i förskott. Du kan betala med faktura, bank- eller kreditkort eller autogiro. Förskottsbetalning återbetalas inte.

  Om du vill avsluta din prenumeration i förtid, innan din tidsbestämda prenumeration eller den tid du betalat prenumerationen för har gått ut, meddelar du KP:s kundservice detta.

  Om betalning för prenumeration uteblivit skickar KP en betalningspåminnelse till dig. Om betalning uteblivit under en period om mer än 30 dagar har KP rätt att säga upp prenumerationen. Detta sker genom att KP upphör att leverera tidningen till dig och fakturerar dig för den period som tidningen delats ut utan betalning. Om den tid du fått tidningen är kortare än den tid din prenumeration avsåg har KP rätt att tillämpa det – i normala fall högre – pris per tidning som gäller för den tid som du faktiskt har fått tidningen. KP kommer att skicka ett nytt inbetalningskort till dig på detta belopp.

  För autogiro sänder vi dig ett medgivande som vi behöver få tillbaka påskrivet vilket berättigar oss att dra pengar från ditt konto. Om vi inte får in ditt medgivande i tid kan vi inte starta autogirodragningen och då går prenumerationen över till ordinarie pris på faktura.

  Betalning med kort
  Vi använder oss av PayEx för säkra betalningar. Mer information om Payex finns på www.payex.se. De uppgifter som du lämnar på vår hemsida om exempelvis kortnummer, personnummer och belopp skickas till Payex. Payex har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning. Vid betalning med kort kommer ditt kort att debiteras direkt vid köptillfället.

  Uppehåll
  Vill du göra ett tillfälligt uppehåll i din prenumeration ber vi dig kontakta KP:s kundservice.

  Ett uppehåll på kortare tid än 7 dagar, 2 utgivningar är inte möjlig.

  Har du ett uppehåll på 8 dagar eller längre förlängs din prenumeration med de dagar som uppehållet avser.

  Observera att vid beräkning av uppehåll i och eventuell framflyttning av en prenumeration räknar vi bara sådana dagar då KP ger ut en tidning. Omfattar ditt uppehåll i eller din framflyttning av din prenumeration en så kallad tidningsfri dag, räknas denna dag inte in i ditt uppehåll eller i framflyttningen av din prenumeration.

  Leverans
  Vår strävan är att distribuera tidningen till dig regelbundet utan störningar. En absolut leveransgaranti kan dock inte lämnas. Kungälvs-Postens ekonomiska ansvar för eventuella uteblivna exemplar begränsas till prenumerationspriset för dessa. Vilket innebär att prenumerationen förlängs med motsvarande antal utgivningsdagar alternativt reduceras priset beroende på betalningssätt.

  Skulle det inträffa att tidningen uteblir, ring Västsvensk Tidningsdistribution på telefon 031-80 47 20 för information om orsaken.

  Priser
  Information om priser för KP:s tjänster och prenumerationserbjudanden finner du på vår hemsida old.kungalvsposten.se. Alla priser som anges på vår hemsida anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att ändra priserna på motsvarande sätt.

  Villkorsändring
  KP har rätt att ensidigt ändra dessa prenumerationsvillkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade prenumerationsvillkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på old.kungalvsposten.se eller på annat tydligt sätt. Om KP skulle göra väsentliga förändringar i prenumerationsvillkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din prenumeration i förtid, se närmare under rubriken Uppsägning. Återbetalning av redan gjord betalning kommer inte att ske av KP.

  Min Sida
  Som prenumerant har du möjlighet att skapa ett konto via vår hemsida old.kungalvsposten.se, ”Mina Sidor”. Via Mina Sidor kan du hantera dina tjänster såsom reklamation, uppehåll och dela familjeabonnemang.

  eKP (E-tidningen)
  I din prenumeration ingår E-tidningen (eKP) och vårt mål är att E-tidningen alltid ska fungera tillfredsställande. Skulle det inträffa att E-tidningen inte finns tillgänglig för nedladdning eller om du upplever tekniska problem med att ladda ner den ber vi dig kontakta vår kundservice.

  Delning av digitala konton
  Prenumeranter på tidningen kan ge upp till tre familjemedlemmar inloggning till det digitala materialet. Den som står för prenumerationen har huvudkontot i familjen. Familjemedlemmarnas underkonton styrs av huvudkontot. Om huvudkontot avslutas eller ändras sker det samma även för underkonton.

  Personuppgifter enligt GDPR (ersätter tidigare PuL)
  Ortstidningar i Väst AB äger ett gemensamt register över koncernens kunder. Registret innehåller namn, personnummer, adress/teleadress, telefonnummer, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter om dina produkter. Dina personuppgifter behandlas och sparas för att vi ska kunna fullgöra avtal och ge dig relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss. Exempelvis använder vi oss av ditt personnummer för att hålla oss uppdaterade gällande dina kontaktuppgifter via statens personadressregister SPAR och andra källor.

  De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra erbjudanden, till exempel genom att vara med på våra tävlingar och utlottningar.

  Vi behandlar och sparar dina personuppgifter under den tid du har en pågående prenumeration och för tid därefter då du kan utnyttja våra tjänster och erbjudanden. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du även till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivs ovan.

  Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till vårt moderbolag Stampen Media AB och andra bolag ingående i Stampen Media‑koncernen. Vi lämnar även ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners. Som exempel på tredje parter som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas distributörer i samband med tidningsdistribution, finansiella institut som tillhandahåller betalningslösningar samt marknadsundersökningsföretag som genomför profilering av potentiella och befintliga kunder på marknaden. Dessa aktörer är självständigt ansvariga för den behandling som de gör av dina personuppgifter.

  Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

  Du har rätt att ta del av, rätta och komplettera de personuppgifter vi har om dig och hur de används. En begäran om detta sänds skriftligen till, Kungälvs-Posten, Box 523, 442 15 Kungälv eller till kundservice@kungalvsposten.se. Du har också rätt alltid rätt att återkalla lämnade samtycken.

  Användning av uppgifter för marknadsföring
  Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra tjänster och erbjudanden kan komma att användas av oss för marknadsföringsändamål och även för att försäkra oss om att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss passar dig och dina intressen.

  Vid eventuell direktmarknadsföring kommer sådan att skickas via Mina sidor, din e-postadress, SMS eller annan funktion. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi sänder sådana meddelanden till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick vilket du gör genom att antingen sända ett e-postmeddelande till oss på kundservice@kungalvsposten.se eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi skickar till dig.

  Kundservice
  Du är alltid välkommen att kontakta oss på e-post kundservice@kungalvsposten.se eller telefon 0303-20 68 15.